Læs mere om foreningerne

Her kan du linke videre til de mange foreninger, der er tilknyttet sportcentret

Ringsted Handicap Idrætsforening

Foreningens hovedformål er at skabe idrætstilbud til alle handicapgrupper. Vi tilbyder i øjeblikket følgende idrætter som du / I også andet sted på vores hjemmeside kan læse om: Badminton, boccia, bowling, børneidræt (herunder gymnastik mv.), curling, halhockey, svømning på alle niveauer og endelig varmtvandssvømning. [Ringsted Handicap Idrætsforening]

GOK Ringsted

Vi har 9 hold i varmtvandsbassinet mandag og torsdag formiddag. Holdene er på maksimalt otte deltagere og forbeholdt mennesker med små eller større problemer med bevægeapparatet. Yderligere oplysninger og tilmelding via [Gigtforeningen Ringsted]


Ringsted Babysvøm

Vores opgave er at gøre børn fortrolige med vand og stimulere sanser og motorik gennem leg, plasken og sang i vandet. For børn i alderen fra ca. to måneder til fire år - og deres forældre. Se mere på www.ringstedbabysvoem.dk


Ringsted Svømmeklub

Der er flere end 1.100 aktive medlemmer fordelt på cirka 75 hold i Ringsted Svømmeklub. Læs meget mere om svømmeklubben på www.ringstedsk.dk