Vedtægter

Vedtægterne udstikker rammerne for hvordan sportcentret skal drives.

Ringsted Byråd fastlagde på sit møde 13. september 1999 vedtægterne for bestyrelsens arbejde i Ringsted Sportcenter. Centrets vedtægter er en beskrivelse af bestyrelsens arbejde, ligesom de afstikker rammerne for hvad bestyrelsen kan og skal foretage sig for at drive centret bedst muligt.
Vedtægter for Ringsted Sportscenter

Hent Ringsted Sportscenters vedtægter